مرکز زبان دانشگاه

متن خلاصه معرفی مرکز

ادامه مطلب »

زبان انگلیسی

معرفی دوره زبان انگلیسی در مرکز زبان و سابقه مرکز و یک متن کوچک

اطلاعات بیشتر»

زبان فرانسوی

معرفی دوره زبان فرانسوی در مرکز زبان و سابقه مرکز و یک متن کوچک

Learn more »

زبان آلمانی

معرفی دوره زبان فرانسوی در مرکز زبان و سابقه مرکز و یک متن کوچک

Learn more »